Termíny školní rok 2019/2020

Prázdniny a volné dny

Datum Informace
29. a 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
31. 10. a 1. 11. 2019 ředitelské volno
28. 10.  2019, 1. 5., 8. 5. 2020 státní svátky
23. 12. 2019–3. 1. 2020 vánoční prázdniny 
31. 1. 2020 pololetní prázdniny
24. 2.–1. 3. 2020 jarní prázdniny
9. 4.–13. 4. 2020 velikonoční prázdniny
1. 7.–31. 8. 2020 letní prázdniny (šk. rok začne 1. 9. 2020)

Třídní schůzky

Datum Informace
středa 11. 9. 2019 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
(v 17.30 schůzka rodičů 9., 5. a 7. roč. k přijímacímu řízení)
středa 13. 11. 2019

PT od 16.00

1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00

úterý 7. 1. 2020 konzultace 15.30–18.00
středa 15. 4. 2020

PT od 16.00

1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00

středa 3. 6. 2020 schůzka rodičů budoucích prvňáčků v 17.00
čtvrtek 28. 5. 2019 konzultace 15.30–18.00
středa 17. 6. 2020 schůzka rodičů budoucích přípravných tříd v 16.00

Vydání vysvědčení

Datum Informace
30. 1. 2020 pololetní vysvědčení
30. 6. 2020  

Pedagogické rady

Datum Informace
27. 8. 2019 od 8.00 zahajovací pedagogická rada
13. 11. 2019 od 14.00 čtvrtletní pedagogická rada
22. 1. 2020 od 14.00 pololetní pedagogická rada
15. 4. 2020 od 14.00 čtvrtletní pedagogická rada
22. 6. 2020 od 14.00 2. pololetní pedagogická rada
29. 6. 2020 od 13.00 závěrečná pedagogická rada

Přijímací řízení 

Datum Informace
2. 1.–15. 2. 2020 talentové zkoušky
6. a 7. 4. 2020 zápis do 1. ročníku
12.–30. 4. 2020 přijímací zkoušky G, SŠ, SOU a víceletá gymnázia - 1. kolo
   

Dny otevřených dveří

Datum Informace
23. 10. 2019 a 11. 3. 2020 předškoláci a jejich rodiče

Významné akce školy

Datum Informace
17. 12. 2019 v 16.00 vánoční bazar, dílna
17. 12. 2019 v 17.00 Vánoce ve škole
23. 6. 2020 v 10.00 zhodnocení školního roku, odměny pro úspěšné reprezentanty školy
1.–5. 6. 2019 obhajoby závěrečných prací 9. ročníku
18. 6. 2020 v 17.00 Zpívání na schodech
29. 6. 2020 slavnostní vyřazení 9. ročníku od 9.00
slavnostní oběd pro 9. ročník od 11.00