Termíny školní rok 2018/2019

Prázdniny a volné dny

Datum Informace
29. a 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
28. 9., 17. 11., 1. 5., 8. 5. Státní svátky
22. 12. 2018–2. 1. 2019 Vánoční prázdniny 
3. a 4. 1. 2019 Ředitelské volno
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
18.–24. 2. 2019 Jarní prázdniny
18.–22. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
29. 6.–1. 9. 2019 Letní prázdniny (šk. rok začne 2. 9. 2019)

Třídní schůzky

Datum Informace
Středa 12. 9. 2018 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
(v 17.30 schůzka rodičů 9., 5. a 7. roč. k přijímacímu řízení)
Středa 14. 11. 2018 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
Úterý 8. 1. 2019 Konzultace 15.30–18.00
Středa 10. 4. 2019 1. stupeň od 17.00
2. stupeň od 18.00
Středa 22. 5. 2019 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků v 17.00
Čtvrtek 30. 5. 2019 Konzultace 15.30–18.00
Čtvrtek 13. 6. 2019 Schůzka rodičů budoucích přípravných tříd v 16.00

Vydání vysvědčení

Datum Informace
31. 1. 2019 Pololetní vysvědčení
28. 6. 2019  

Pedagogické rady

Datum Informace
29. 8. 2018 od 8.30 Zahajovací pedagogická rada
14. 11. 2018 od 14.00 Čtvrtletní pedagogická rada
23. 1. 2019 od 14.00 Pololetní pedagogická rada
10. 4. 2019 od 14.00 Čtvrtletní pedagogická rada
19. 6. 2019 od 14.00 2. pololetní pedagogická rada
27. 6. 2019 od 13.00 Závěrečná pedagogická rada

Přijímací řízení 

Datum Informace
2.–15. 1. 2019 Talentové zkoušky
3. a 4. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku
12.–30. 4. 2019 Přijímací zkoušky G, SŠ, SOU a víceletá gymnázia - 1. kolo
   

Dny otevřených dveří

Datum Informace
6. 11. 2018 a 13. 3. 2019 Předškoláci a jejich rodiče

Významné akce školy

Datum Informace
13. 12. 2018 v 16.00 Vánoční bazar, dílna
13. 12. 2018 v 17.00 Vánoce ve škole
25. 6. 2019 v 10.00 Zhodnocení školního roku, odměny pro úspěšné reprezentanty školy
3.–7. 6. 2019 Obhajoby závěrečných prací 9. roč.
20. 6. 2019 v 17.00 Zpívání na schodech
27. 6. 2019 Slavnostní vyřazení 9. ročníku od 9.30
Slavnostní oběd pro 9. ročník od 11.00