Škola je otevřena od 6 do 18 hodin. Návštěvy se musí ohlásit a zapsat na vrátnici. Během vyučování není rodičům dovolen přístup do všech prostor školy, případnou konzultaci s vyučujícím si domluví předem. Po skončení vyučování se žáci nezdržují ve škole, odcházejí domů nebo do školní družiny.

Počítačová učebna je pro žáky otevřena vždy ve středu v čase 14.00-16.00