Třídy 4. A a 4. C dorazily v pořádku na školu v přírodě.