Ve čtvrtek 13. 6. v 16:00 hod. se konají TS rodičů dětí z budoucích přípravných tříd.