Po nácviku evakuace jsme v hodině informatiky kreslili obrázky s hasiči.

hasičehasičihasiči2hasiči3

hasiči4hasčihasiči10hASIČI18