Jsme chodci i cyklisté

Toto dopoledne jsme měli rozděleno na tři části. 

V učebně dopravní výchovy jsme se seznámili s pravidly silničního provozu.

Na vycházce jsme nacvičili správné přecházení.

Jako cyklisti jsme kroužili po dopravním hřišti a seznamovali se prakticky se vším , co musí umět a znát správný cyklista.