V tomto školním roce budeme navštěvovat knihovnu Opatov. Pokusíme se správně plnit úkoly a naše úsilí bude odměněno pasováním na rytíře čtení.