Naše heslo - Bezpečnost

Po návratu z prázdnin jsme si znovu zkusili, jak správně přecházet vozovku, jak mít dobře nasazenou přilbu při jízdě na kole a také pro nás nejdůležitější dopravní značky. Při naší činnosti nám pomáhali policisté. Nejdříve jsme vyrazili do ulic a zkusili přecházet. Tato činnost se nám povedla bez chyb. Na dopravním hřišti nás nejvíce trápilo správné nasazení helmy. Jízdu na kole jsme zvládli, ale musíme si dávat více pozor, kde na silnici jezdíme. Občas jsme vjeli do protisměru. V učebně dopravní výchovy jsme test zvládli na výbornou.