Šifra Mistra Brailla

26. listopadu jsme se účastnili programu o životě nevidomých a slabozrakých lidí. Nejdříve jsme se dozvěděli, s jakými komlikacemi se v běžném životě setkávají a jaké nástrahy na ně čekají v každodenních činnostech.

Potom jsme si vyzkoušeli, jak by nám to fungovalo, kdyby jsme mezi tyto lidi patřili i mi. Pomocí speciálních brýli jsme si přivodili postižení a řešili úkoly, které nám naši průvodci připravili.

Na závěr jsme dostali několik praktických rad, jak se k nevidomím a slabozrakým chovat, pokud jim opravdu chceme pomoct.

Všichni jsme rádi, že můžeme zrak využívat v plné míře.