Třídnická hodina

V úterý 9. června se uskuteční v prostorách školy třídnická hodina. Tato hodina je určena pro vyzvednutí věcí ze třídy a věcí ze skříněk v šatně. Žáky si vyzvednu v 10.00 před školou, kde mi musí předat podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Potom dojde k dezinfekci rukou, odvedu žáky do třídy, kde si vyzvednou věci z lavic. Popřípadě můžeme probrat hodnocení na konci školního roku ve „společných“ předmětech. Dojdeme do šatny, kde si vyzvednou věci ze skříněk a nechají je odemčené. V 10.45 je odvedu před školu.

Tato akce je samozřejmě dobrovolná a je na vás a vašich dětech, zda se této akce budou účastnit, protože jsem tak trochu předběhla dobu. Při vyzvedávání pracovních sešitů si většina již věci vyzvedla.

Učebnice se nevrací, vše proběhne až 2. září. Ještě připomenu 1. září osobně.

Dana Švideková, třídní učitelka

Čestné prohlášení  pdfke stažení