Přání k prázdninám

V úterý 30. června proběhlo rozdávání vysvědčení. Začínají zasloužené prázdniny - odpočinek od školních povinností.

Všem přeji klidné a slunečné dny plné zdraví, pohody a těším se, že vás všechny uvidím 1. září v lavicích třídy, která bude mít na dveřích napsáno 9. C.

Letí to. Tak si odpočiňte a naberte sílu na poslední rok povinné školní docházky, který bude zároveň posledním našim společným.

Třídní učitelka Dana Švideková