Stalking

2. listopadu měli žáci 6. C odbornou besedu zaměřenou na prevenci stalkingu. Nejprve se seznámili s tímto pojmem a potom jim bylo vysvětleno, jak tomuto trestnému činu předcházet. Společně s preventistou sledovali několik nahraných scének na toto téma a společně hodnotili vhodné jednání a hledali chyby, kterých se herci dopustili. Ideální by bylo, kdyby výukové modelové situace nikdy v životě žáků nenastaly.