Hledání společného rytmu

V úterý 6. 3. 2018 na žáky naší třídy čekalo v tělocvičně překvapení v podobě několika barevných bubnů pod názvem drumbeny. Workshop s názvem „Hledání společného rytmu“ vedl lektor Mgr. Zdeněk Roller, který žáky zasvětil do metodiky hraní. Zpočátku lektor dětem vysvětlil základní techniku hraní na drumben, dále předvedl účastníkům jednoduchý rytmus a oni měli za úkol společně tento rytmus zopakovat. Lektor začínal těmi nejjednoduššími rytmy, aby hráči získali odvahu a sebedůvěru. Po chvíli už jsme rytmické zvuky na drumbeny kombinovali také se zvuky, které jsme vyloudili hlasivkami.

Hra na drumbeny je zajímavá tím, že podporuje a pomáhá rozvíjet kreativitu a fantazii dětí, také podporuje rozvoj hudebního cítění dítěte. Hraní na drumbeny by mělo také především sloužit k vytváření souhry ve skupinách, posílení pozitivních vazeb uvnitř týmu a v neposlední řadě také k vybití energie.

Na závěr workshopu představil lektor žákům hudební nástroj australských domorodců, tzv. Didgeridoo.