100 let služební kynologie

Dne 20. 4. 2018 se naše třída zúčastnila programu s názvem „100 let služební kynologie“, během kterého se žáci seznámili s celou řadou zajímavých a pro život důležitých informací. Po celou dobu programu se dětem věnovali policejní veteráni s více než 25letou praxí.

Ze začátku programu nám policejní veterán pověděl několik slov k historii a vzniku služební kynologie v České republice, následně také k současné podobě služební kynologie s jednotlivými oblastmi využití psů. Praktické ukázky však žáky bavily nejvíce. Děti se zaujetím sledovaly, jak psovod s využitím čichu psa odhaloval nebezpečné předměty schované například v autě, stolku či židli. V praxi jsou psi využívání k vyhledávání drog, psychotropních látek, výbušnin a výbušných systémů. Nejzajímavější pro žáky byla dynamická ukázka zákroků psů proti ozbrojenému pachateli, agresivní osobě, dále ukázka zadržení osoby, která neuposlechne výzvy Policie ČR a obrana psovoda před nebezpečnou osobou. Psi musí být mimo jiné připraveni na velmi náročné situace, při kterých se může pachatel pokusit psa zastrašit různými předměty, a to zejména vším, co má po ruce, proto musí prokázat odolnost proti bolesti z úderů. Na závěr byli žáci poučeni o zachování v případě styku s agresivním psem.

Program se skutečně vydařil, počasí nám přálo, a proto jsme odcházeli z hodinové přednášky spokojeni.