30. výročí sametové revoluce

Přednáškou, kterou si přapravil Maty, si třída 8.A připomněla 30. výročí sametové revoluce, ale také události, které vedly před 80 lety k uzavření vysokých škol nacisty.