Program primární prevence

Dne 25.1.2020 byl ve třídě realizován dvouhodinový program všeobecné primární prevence od organizace Život bez závislostí. Hlavním probíraným tématem byla odpovědnost přicházející s 15. rokem života, morálka a vybrané otázky z internetového práva.