Do konce školního roku nebudou probíhat žádné kroužky.

 

Zájmové kroužky školní rok 2019 - 2020

Agentura Kroužky, www.krouzky.cz 

Robotika s legem, pondělí 15.30 - 16.30

Badminton, úterý 15.30 - 16.30

Intellectus, www.intellectus.cz, kroužky ještě nebyly otevřeny

Malý programátor, pondělí 14.30 - 15.30

Malý badatel a přírodovědec, úterý 15.30 - 16.30

Kroužky ve školní družině

Vaření - B. Marková, D. Koklarová 2. – 4. třída čtvrtek 16.00 – 17.45

Hravá joga - R. Medelská středa 16.00 – 17.00

Ateliér radost -G. Kaňová pondělí 16.00 - 17.45

Ateliér radost - G. Kaňová čtvrtek 16.00 - 17.45

Keramika -  R.Medelská úterý 16.00- 17.45

Keramika - J. Vydrová středa 16.00 - 17.45

Hudebně dramatický kroužek - J. Voneš úterý 16.00 – 17.45

Kroužky školy

Zdravotnický kroužek - B. Makúchová 3. – 6. třída úterý 13.00 – 14.00

Klub mladých dopravních znalců 3. – 9. třída pondělí 14.00 – 15.30, kroužek je zdarma

Anglický jazyk s rodilým mluvčím,  pondělí 1. třídy 13.40 - 14.25, 2.,3.,4. třídy 14.35 - 15.20

Příprava na přijímací zkoušky z Čj - P. Polaki, 9. třída

Český jazyk pro cizince, pondělí 13.30 - 15.00,  středa 14.00 -  15.30

Další kroužky

Florbal viz letáček, www.101sportovni.cz

1. - 2.tř. pondělí 13.40 - 14.25

3. - 5. tř. pondělí 14.30 - 15.1

Judo a sebeobrana - J. Vaněk, www.judoprodeti.cz

středa 13.30 - 14.15 začátečníci

středa 14.30 - 15.30 mírně pokročilí, pokročilí

Keramika, pokročilí - p. Jankovská, středa 13.30 - 14.15

Šachy - p. Vávra úterý 15.30 – 16.15

Věda nás baví , čtvrtek 13.30 - 14.30

Atletická školička Jirky Kubičky od 5 let

pondělí 14.30 - 15.30

pondělí 15.45 - 16.45

čtvrtek 14.00 - 15.00 3.,4. a 5. třída

Minitenis, pondělí, středa 14.00 - 15.00 

Taneční kroužek,  www.sandra96.cz , čtvrtek 16.00 - 17.00

 

Letáčky všech kroužků jsou ve vrátnici školy

Některé kroužky nebyly otevřeny pro malý počet přihlášených dětí