Zájmové kroužky školní rok 2018 - 2019

Agentura Kroužky

Robotika s legem pondělí 15.30 - 16.30

Badminton 1. a 2. třída úterý 14.30 - 15.30

Badminton od 3. třídy úterý 15.45 - 16.45

Futsal středa 16.00 -17.00

Intellectus

Malý přírodovědec, pondělí 13.15 - 14.15

Kroužky ve školní družině

Vaření - B. Marková, D. Koklarová 2. – 4. třída čtvrtek 16.00 – 17.45

Hravá joga - R. Medelská středa 16.00 – 17.00

Angličtina - G. Kaňová

2. třída středa 16.00 – 17.00

3. třída čtvrtek 16.00 – 17.00

Ateliér radost - G. Kaňová pondělí 16.00 - 17.45

Keramika - J. Vydrová, R.Medelská úterý 16.00- 17.45

Hudebně dramatický kroužek - J. Voneš středa 16.00 – 17.30

Kroužky školy

Zdravotnický kroužek - B. Makúchová 3. – 6. třída úterý 13.00 – 14.00

Anglický jazyk s rodilým mluvčím pondělí, 1. a 2. tř. 13.40 - 14.25, 3. tř. 14.35 - 15.20, 4. tř. 12.45 - 13.30

Klub mladých dopravních znalců 4. – 9. třída pondělí 14.00 – 15.30

Příprava na přijímací zkoušky - P. Polaki, 9. třída, pondělí 14.00 - 14.45

Český jazyk pro cizince, pondělí, středa 14.00 . 15.30

Další kroužky

Florbal viz letáček, www.101sportovní.cz

1. - 2.tř. pondělí 13.30 - 14.15

3. - 5. tř. pondělí 14.25 - 15.05

Judo a sebeobrana - J. Vaněk, viz letáček

středa 13.30 - 14.30 začátečníci

středa 14.30 - 15.30 pokročilí

Keramika - p. Jankovská

úterý 12.35 - 13.30 

úterý 13.30 – 14.15

středa 13.30 – 14.15

Šachy - p. Vávra úterý 15.30 – 16.15

Věda nás baví viz letáček, čtvrtek 13.30 - 14.30

Atletická školička Jirky Kubičky od 5 let

pondělí 14.30 - 15.30

pondělí 15.45 - 16.45

Minitenis, středa 14.00 - 15.00 viz letáček

Taneční kroužek, Taneční skupina Sandra 96 viz letáček, čtvrtek 16.00 - 17.00

Sebeobrana, www.kravjunior.cz pondělí 15.40 - 16.30, 16.40 - 17.30, čtvrtek 15.30 - 16.30

 

Letáčky všech kroužků jsou ve vrátnici školy

Některé kroužky nebyly otevřeny pro malý počet přihlášených dětí

 

Kroužek mažoretek nebude otevřen z důvodu malého počtu přihlášených dětí