Žáci mohou v úterý a čtvrtek trávit polední přestávku buď mimo školu, nebo ve školní družině (dle rozhodnutí rodičů na prvních třídních schůzkách).

V úterý u pí Markové ve ŠD v pavilonu C a ve čtvrtek u pí Sainerové v AVU.