Žádost o doklady

Na schůzku přineste následující doklady:

  • Rodný list dítěte, případně jiný dokument, který dokládá, že jste zákonný zástupce dítěte (může být i plná moc)
  • Cestovní pas
  • Doklad o zdravotním pojištění (karta pojištěnce)

Pokud už Vaše dítě chodilo někam do školy, tak také:

  • Předchozí vysvědčení (v případě cizojazyčného vysvědčení doporučujeme udělat soudně ověřený překlad)

Dále informujte školu o závažných zdravotních problémech Vašeho dítěte (alergie, užívané léky, uvolnění nebo omezení v tělesné výchově nebo plavání, chronické potíže).

Required Documents

Please bring the following documents:

  • Your child´s birth certificate or any other document which proves that you are the child´s legal guardian (a Power of Attorney is also acceptable)
  • Passport
  • Health insurance card

If your child has already attended a different school, please also provide:

  • If your child has already attended a different school, please also provide:

Please inform the school about any health problems your child may have (alergies, regularly used medication, chronic health issues and exemptions or limitations in physical education).