• test2
  • DSC_0174.jpg
  • 20170119 113500

Učitelé

Kontaktní informace na naše učitele

Kontaktní informace

Naše jídelna

Základní informace o naší jídelně

Týdenní jídelní lístek

Přihlášení

Přihlášení pro rodiče do třídy žáka

Přihlásit se

Úřední deska

Testování žáků - 6., 13. a 20. 12.

03.12.2021

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT bude pondělní testování žáků i nadále pokračovat. Podmínky průběhu t...

školní jídelna

29.11.2021

Pro nemoc ve školní jídelně se od úterý do konce tohoto týdne bude vařit jen menu č. 1.

24. 11. online třídní schůzky

23.11.2021

Ve středu 24. 11. se konají třídní schůzky online formou - třídní důvěrníci od 16,30 h, 1. stupeň od...

testování žáků - 22. a 29. listopadu

18.11.2021

V pondělí 22. a 29. listopadu pokračuje z nařízení vlády testování žáků antigenními testy. Postup a ...

Všechny informace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

 Od 1. třídy učíme anglický jazyk a informatiku, od 7. třídy zařazujeme druhý cizí jazyk a volitelné předměty. Do výuky zařazujeme projektové vyučování a projekty, výuka je doplňována návštěvami muzeí, divadel a výstav. Máme kvalitně zpracovaný preventivní program, dbáme na prevenci šikany, věnujeme se znevýhodněným dětem. Žáky vedeme ke slušnému chování, k dobrým mezilidským vztahům, k bezpečnému chování a kladnému vztahu k regionu.

 V naší škole je od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2023 realizován projekt s názvem „ZŠ Veronské náměstí - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019726, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. 

EU MSMT

Ráda bych Vám odprezentovala několik našich úspěšných projektů.

Od začátku školního roku jsem stanovila jako jeden z cílů, propojování výuky mezi jednotlivými předměty.

Jeden z prvních projektů byl zaměřen na logické myšlení a skloubil nejprve český jazyk a zeměpis při řešení anagramů a

následovalo propojení matematických slovních úloh s vědomostmi ze zeměpisu a dějepisu. Děti si tak nevědomky procvičovaly 

znalosti z více předmětů najednou, což jim pomohlo ukotvit znalosti zábavnou formou.

Velmi úspěšný se ukázal projektový týden, kdy děti pracovaly ve skupinách. Každý den byl zaměřený na jeden předmět.

Děti společně rešíly hravou formou mnoho druhů rozličných úkolů, posilovaly si povědomí v předmětech a současně se učily spolupracovat.

Říjen a listopad ovládl projekt Vesmír.

Tentokráte se v různých předmětech prolínal pojem Vesmír tak, aby se na něj nahlíželo vždy z podstaty daného předmětu.

Jejich práce na projektu byly opravdu skvělé a někteří odvážlivci se dokonce pustili do tvorby powerpointových prezentací.

V současné době jsme ponořeni do projektu Vánoční škola. 

Děti si zatím vyrobily překrásné advetní dekorace, a již se připravují na společnéí celoškolní zdobení společných prostor. 

Také musím moc pochválit celou třídu s jakou energií se pouští do projektů žákovského parlamentu, celé třídě to přináší 

pozitivní energii a veselou náladu.

Schránka důvěry

Neplatný email

Vyplňte prosím zprávu

Antispam Neplatný kód