PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1. 9. 2020 VZHLEDEM KE COVID - 19:

1.  JEDNO JÍDLO:

   Strávníkům nebude umožněn samoobslužný výdej, t.j. odebírání příborů ze zásobníků, ubrousků, nápojů, polévky, ovoce a jogurtů. salátů ....atd.

   Z těchto důvodů bude do odvolání připravováno pouze menu č.1.

 

2.  HYGIENA STRÁVNÍKŮ:

    Před vstupem do jídelny si strávníci umyjí ruce a použijí dezinfekci

 

3.  ROUŠKY A VSTUP DO JÍDELNY PRO CIZÍ OSOBY - RODIČE A PRARODIČE....:

    Všechny cizí osoby vstupující do jídelny a recepce před jídelnou, musí mít zakrytá ústa a noš rouškou, dodržovat rozestupy a použít dezinfekci na ruce před jídelnou

 

4.  VÝDEJ OBĚDA DO VLASTNÍCH NÁDOB:

     Čas pro výdej oběda do vlastních nádob 1. den nemoci:

     11 : 00   -   11 : 15