Dietní stravování ve školní jídelně je poskytováno za těchto podmínek:

 

 • Rodiče nebo zákonný zástupce doloží vyjádření praktického lékaře dítěte o příslušné indikaci k dietnímu způsobu stravování – druh diety.
 • U bezlepkové diety rodič nebo zákonný zástupce doloží písemné prohlášení o zdravotní nezávadnosti donesených potravin nebo stravy.
 • Cena oběda pro dietní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 • Cena oběda pro dietní stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.
 • Zákonní zástupci a zaměstnanci u bezlepkové diety nakupují a donesou do školní jídelny bezlepkové přílohové těstoviny, polévkové těstoviny, strouhanku a bezlepkovou mouku. Požadavky na suroviny obdrží zákonní zástupci e-mailem od vedoucí školní jídelny.
 • Na základě jídelního lístku bezlepkoví strávníci donesou do jídelny připravené a uvařené přílohy- houskové knedlíky, bramborové knedlíky, šišky a halušky. Tyto přílohy jsou uložené v plastové uzavíratelné nádobě určené pro styk s potravinami a označeny jménem a příjmením strávníka.
 • Potraviny ( bezlepkové přílohy-knedlíky, suroviny) přinesené zákonným zástupcem nebo strávníkem v den přípravy pokrmu, jsou předány osobně do školní jídelny ráno do 8 hodin vchodem přes rampu. Potraviny přebírá vedoucí školní jídelny nebo kuchařka školní jídelny.
 • Požadavky na zakoupení bezlepkových  surovin zasílá vedoucí školní jídelny zákonným zástupcům a zaměstnancům školy emailem.
 • Jídelní lístek pro příslušnou dietu předává vedoucí školní jídelny emailem zákonným zástupcům dítěte nejpozději jeden týden dopředu. Na jídelním lístku jsou vyznačeny a popsány přílohy, které musí strávník přinést jako VLASTNÍ do školní jídelny.
 • Dieta bezlepková kombinovaná s diabetickou: zákonný zástupce strávníka zasílá emailem nejpozději jeden týden dopředu jídelní lístek s vyznačenou gramáží příloh, které mají být strávníkovi při obědě odváženy.
 • Potraviny a strava pro přípravu diety jsou uloženy na vyhrazeném označeném místě v denním  skladu nebo lednici.
 • Strava je připravována ke konzumaci ve školní jídelně v nádobí školní jídelny a v příslušnou dobu vydána na stolním nádobí školní jídelny.
 • Při výdeji obědů nahlásí vychovatelka, učitelka dietu a jméno dítěte vydávající kuchařce a vychovatelka, učitelka  oběd osobně předá dítěti.

Nedružinové děti nahlásí vydávající kuchařce  jméno samy a oběd si přeberou samy.

 • Manipulace s pokrmem, ohřátí a vydání je popsáno v systému HACCP.
 • Odhlašování obědů probíhá emailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

telefonicky +  SMS – 773 967 391, nejpozději ten den do 8 hodin. Dietní stravu je nutné vždy v uvedeném termínu odhlásit, aby nebyla zbytečně připravována. V opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů.

 • Podle vyhl.č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhl.č. 107/2015 Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut.