Informace k provozu školní jídelny od 17. 5. 2021: 

    

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Mimořádné opatření MZ ze 7. května 2021

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotace.
 • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školní jídelně se od 17. 5. 2021 stravují žáci 1. a 2. stupně bez rotace a zaměstnanci.

 • Od 17. 5. 2021 jsou všichni strávníci, včetně zaměstnanců i nadále přihlášeni ke stravování.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám NEJPOZDĚJI jeden pracovní – stravný den předem do 14 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin v zelené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději jeden pracovní- stravný den předem do 14 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:15 do 14:00 hodin.
 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

 

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA PONDĚLÍ 17. 5. 2021 JE MOŽNÉ NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 14. 5. 2021, 9 HODIN RÁNO.

 

V Praze dne 13. 5. 2021

Miloslava Střasáková - vedoucí školní jídelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.