INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

Cena za jeden oběd platná od 1. 9. 2021:

Kategorie A.   =   7 -   10 let =   31,-Kč   plná cena oběda 66,-Kč    platba pro trvalý příkaz                651,-Kč

Kategorie B    =   11 - 14 let =   33,-Kč  plná cena oběda   68,-Kč       platba pro trvalý příkaz            693,-Kč

Kategorie C.   =   15 – 18 let =   35,-Kč plná cena oběda   70,-Kč       platba pro trvalý příkaz            735,-Kč

Zaměstnanci                                30,-Kč   plná cena oběda   70,-Kč      platba pro trvalý příkaz         630,-Kč

Pokud žák dovrší ve školním roce 2021/2022 ( tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) věku pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku (tj. od 1. 9. 2021).

Cena čipu pro výdej oběda: 

Záloha na nový čip - 150,-Kč

Čip zůstává strávníkovi po celou dobu školní docházky.

Po ukončení docházky se za nepoškozený, vyčištěný a vydezinfikovaný čip záloha 150,-Kč vrací.

Ztráta čipu: ztrátu nahlásit vedoucí školní jídelny, čip bude zablokován a strávník obdrží náhradní stravenku na výdej oběda. Pokud se čip BĚHEM 1 TÝDNE NENAJDE, musí být zakoupen nový v recepci školní jídelny v době úředních hodin.

Platba stravného: 

  • Inkasem z účtu u České spořitelny: číslo účtu : 100238331/0800, podklady obdržíte v recepci školní jídelny, přeplatky budou vyúčtovány každý měsíc k 20. v měsíci a začátkem měsíce července.
  • Trvalý příkaz: číslo účtu : 2000896379/0800 , stravné musí být uhrazeno nejpozději k  20. v měsíci na měsíc následující.

První platby proběhnou v měsíci srpnu nejpozději k 20. v měsíci a poslední v měsíci květnu , podklady obdržíte v recepci školní jídelny, přeplatky budou vyúčtovány v měsíci červenci.

  • Variabilní symbol:

U obou typů plateb musí být VŽDY uveden variabilní symbol dítěte. Ten obdržíte spolu s dalšími informacemi při zakoupení čipu v recepci vedoucí školní jídelny.

Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky.

Stravné je placeno zálohově – PLATBY MUSÍ BÝT UHRAZENY DO 20. PŘEDEŠLEHÉHO MĚSÍCE.

V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STRAVNÉ, NEBUDE STRÁVNÍKOVI OBĚD VYDÁN.

Přihlášky a volba obědů : 

Každý strávník má každý měsíc na základě „ Přihlášky ke stravování“ automaticky přihlášeno menu č. 1.

Menu č. 2 si strávník volí sám na objednávkovém boxu v jídelně nebo na www.e-jidelniček.cz (přihlašovací údaje dostanete v recepci školní jídelny).

Volba menu č. 2 je nutná nejpozději dva pracovní STRAVNÉ dny předem do 14 hodin. ( do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno tedy NESTRAVNÉ DNY).

Výběr ze dvou menu je podmíněn přihlášením minimálně 20 strávníků na jednotlivé menu. Při nižším počtu přihlášených budou všichni automaticky přehlášeni na menu stejné. Informace o změně menu bude vyvěšena den předem na webových stránkách školy v záložce Školní jídelna-Aktuality

Objednávat lze na celé období, které je uvedeno na e jídelníčku. 

Odhlášky obědů: 

Obědy lze odhlásit nejpozději jeden pracovní STRAVNÝ den předem do 14 hodin:

telefonicky: 773 967 391 + SMS, na www.e-jidelnicek.cz, e mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na objednávkovém boxu v jídelně (do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno tedy NESTRAVNÉ DNY).

První den nemoci oběd lze vyzvednout do vlastních neskleněných čistých jídlonosičů v 11:00 – 11:15 hodin- vchod do jídelny je ze školy přes vrátnici školy 2. patro.

Další dny nemoci je nutné oběd odhlásit, v opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů.

Pokud neodhadnete délku nemoci dítěte a plánovaný nástup do školy se ráno změní a dítě zůstane ještě doma a ten den již oběd nelze odhlásit, platí možnost, vyzvednout si oběd do vlastních nádob za dotovanou cenu bez režijních nákladů.

Žáky devátých tříd po ukončení školní docházky odhlašujeme automaticky.

Pokud se přihlášený strávník přestane ve školním roce stravovat, tuto skutečnost je povinen zákonný zástupce dítěte včas nahlásit osobně nebo e mailem vedoucí školní jídelny.

Odhlášky hromadných akcí školy: 

Odhlášky obědů hromadných akcí školy- lyžařský kurz, škola v přírodě, exkurze, výlety - jsou provedeny automaticky hromadně dle seznamu zúčastněných ze školy.

Dietní stravování: 

Na základě potvrzení od praktického lékaře poskytuje školní jídelna dietní stravování.

Podrobné informace najdete na webu školy v záložce JÍDELNA.

Kontakty:

Telefon + SMS. : 773 967 391

E – mail :   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny: 

11:30 - 14:00     recepce + školní jídelna - vchod ze školy přes vrátnici - 2.patro před jídelnami

Miloslava Střasáková

vedoucí školní jídelny