Až do 10. listopadu jsou na vrátnicích školy umístěny nádoby na sběr vysloužilých mobilů. Zapojili jsme se do akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO, kterou pořádá Recyklohraní o. p. s. a ASEKOL a. s. Získat tak můžeme výlet do ZOO. Za každý mobil se nám na účtu Recyklohraní zapíšou 3 body, za které můžeme pořídit nejrůznější školní pomůcky.