Zřizovací listina

pdfzřizovací listina.pdf1.54 MB

 

Školní vzdělávací plán

pdfŠVP platný od 1. 9. 2020.pdf2.5 MB

 

Školní řád

pdfŠkolní řád 2021/2022.pdf507.43 KB

Výroční zprávy

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1.66 MB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 410.75 KB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/20123.98 MB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/20133.45 MB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/20142.45 MB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1.32 M

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/20162.38 MB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017602.93 KB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018610.66 KB

pdfroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019308.45 KB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020.pdf862.62 KB

pdfVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021.pdf808.56 KB

 

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

pdfVýroční zpráva za rok 2018.pdf37.41 KB

pdfVýroční zpráva za rok 2019.pdf37.91 KB

pdfVýroční zpráva za rok 2020.pdf474.74 KB

 

Rozpočet

pdfPoložkový rozpočet 2021.pdf501.49 KB

pdfPoložkový rozpočet 2020.pdf271.99 KB

pdfProvozní rozpočet 2019.pdf270.76 KB

pdfNávrh rozpočtu 2019.pdf36.65 KB

pdfNávrh rozpočtu 2018.pdf35.82 KB

pdfPoložkový rozpočet 2017.pdf

pdfStřednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 15 do roku 202136.19 KB

 

Směrnice

pdfK poskytování informací.pdf80.5 KB

pdfLyžarský výcvikový kurz.pdf74.82 KB

pdfPrevence rizikoveho chovani.pdf102.89 KB

pdfVyřizování stížností.pdf71.71 KB

pdfVýuka plavání.pdf53.33 KB

pdfZahraniční výjezdy.pdf55.29 KB

pdfŠkoly v přírodě.pdf64.88 KB