Termíny školní rok 2020/2021

Prázdniny a volné dny

Datum Informace
27. 9. 2021 ředitelské volno
27. a 29. 10. 2021 podzimní prázdniny
28. 9., 28. 10., 17. 11. 2021, 15. 4., 18. 4., 1. 5., 8. 5. 2022 státní svátky
23. 12. 2021–2. 1. 2022 vánoční prázdniny 
4. 2. 2022 pololetní prázdniny
14. 3.–20. 3. 2022 jarní prázdniny
14. 4. 2022 velikonoční prázdniny
1. 7.–31. 8. 2022 letní prázdniny (šk. rok začne 1. 9. 2022)

Třídní schůzky

Datum Informace
27. 9. 2021 ředitelské volno
24. 11. 2021

PT od 16.00

1. stupeň od 17.00

2. stupeň od 18.00

6. 1. 2022 konzultace 15.30-18-00
20. 4. 2022

PT od 16.00

1. stupeň od 17.00

2. stupeň od 18.00

26. 5. 2022 konzultace 15.30-18.00
15. 6. 2022 v 16.00 schůzka rodičů budoucí přípravné třídy
15. 6. 2022 v 17.00 schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vydání vysvědčení

Datum Informace
31. 1. 2022 pololetní vysvědčení
30. 6. 2022  

Pedagogické rady

Datum Informace
26. 8. 2021  zahajovací pedagogická rada
24. 11. 2021  čtvrtletní pedagogická rada
19. 1. 2022 pololetní pedagogická rada
20. 4. 2022 čtvrtletní pedagogcká rada
22. 6. 2022 2. pololetní pedagogická rada
29. 6. 2022 závěrečná pedagogická rada

Den otevřených dveří

 

Datum Informace
9. 3. 2022 předškoláci a jejich rodiče
 

 Významné akce školy

 

23. 6. 2022 v 10.00 zhodnocení školního roku
30. 5.-3. 6. 2022 obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku
16. 6. 2022 v 17.00 Zpívání na schodech
29. 6. 2022 v 9.00 slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
16. 12. 2021 v 16.30 Vánoční zpíváni