• Ve školním roce 2018/19 se naše škola zapojila do výzkumného projektu Pedagogické fakulty UK s názvem Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol - testová diagnostická baterie, řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TLO1000365, 2018-2021)

 

  • Na naší škole se již tradičně věnujeme charitativní činnosti.

Domníváme se, že v tomto směru máme u žáků, ale i u jejich rodičů, plnou podporu. Jakýkoliv dobročinný projekt se u žáků setkává s velkou pomocí z jejich strany. Pravidelně již osmým rokem se podílíme na organizování Srdíčkového dne a to 2x v roce.

K prodeji i naši ostatní žáci vždy přistupují s velkou zodpovědností a odhodláním podpořit co nejvíce své vrstevníky, kteří potřebují pomoc nás všech. Do akce Srdíčkové dny se zapojujeme vždy v září a v dubnu. Žáci 6.ročníků prodávají předměty ve škole a starší žáci prodávají srdíčka v obchodním domě a v přilehlých lokalitách školy.

Další akcí pro potřebné je Červená stužka, kde výtěžek je poskytován na pomoc pro postižené HIV/AIDS.

Pátým rokem jsme se zapojili i do prodeje výrobků organizace Fond Sidus, rovněž na nákup pomůcek a materiálu pro nemocné děti. V letošním roce jsme prodej výrobků rozšířili i na náš vánoční bazar, který pořádáme v prosinci.

V neposlední řaděza výrazné pomoci a podpory rodičů spolupracujeme s organizací Diakonie Broumov, které dvakrát ročně pomáháme se sběrem šatstva pro potřebné.

Na škole celoročně sbíráme víčka a třídíme papír.