• Vysvědčení se vydává na 1. i 2. stupni všem žákům v úterý 30. 6. od 8 do 8,45 h. (Škola je otevřena od 7,40 h)
  • O podrobnostech organizace tohoto dne vás budou včas informovat třídní učitelé.
  • Pouze pro žáky 1. stupně, kteří jsou od 25. 5. přihlášeni k docházce, bude i tento den k dispozici od 9 do 16 h školní klub i stravování ve školní jídelně.
  • Oběd se vydává od 10,30 do 12 h.
  • Vysvědčení nelze vydat dříve, nerozdaná vysvědčení si lze po předchozí dohodě s pí hospodářkou vyzvednout o prázdninách.