Vyhlašuji volby do Školské rady pro období 2020/2021 - 2022/2023. Koncem srpna bude sestavena a zveřejněna kandidátka a začátkem září na prvních třídních schůzkách proběhne volba členů z řad rodičů i pedagogických pracovníků.

Jitka Urbánková, ředitelka