Aktualizované informace k zahájení školního roku 2020/2021

 • školní rok 2020/21 zahajujeme v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy v úterý 1. 9. 2020
 • organizace 1. září:
 • 1. až 9. třídy jsou ve škole jednu vyučovací hodinu (do 8,45 h)
 • pro žáky 2. – 9. tříd je vstup do školy otevřen od 7,40 h
 • žáci 1. tříd mají slavnostní přivítání před školou v 8,15 h, po skončení první hodiny ve třídě mají rodiče od 9 hodin třídní schůzku
 • děti do přípravné třídy (PT) budou přivítány před školou v 8 hodin
 • 2. září: třídnické práce, seznámení s provozem školy, školním řádem, učebnice...

          - 1. třídy a PT ve škole do 9,40 h

          - 2. až 5. třídy 8,00 – 11,40 h

          - 6. až 9. třídy 8,00 – 12,35 h

 • 3. září: 1. a 2. hodina třídní ve svých třídách (učebnice), od 3. hodiny zahájení výuky dle rozvrhu

           - 1. třídy a PT ve škole do 10 h

           - 2. až 5. třídy 8,00 – 11,40 h

           - 6. až 9. třídy 8.00 – 12,35 h

 • od 4. září dle rozvrhu, 1. třídy a PT 3 vyuč. hodiny, oběd mají v 10,30 h
 • školní družina – od 1. září v provozu od 6 do 18 hodin
 • školní jídelna – 1. září výdej obědů 10,30 – 12 h, další dny od 11,30 h
 • Z důvodu celkového nárůstu cen potravin upravujeme s účinností od 1. 9. 2020 ceny obědů (více informací v záložce Školní jídelna)
 • plavání v prvním pololetí začíná ve středu 2. září třídě 2. A, B, ve čtvrtek 3. září třídám 3. A,B,C
 • třídní schůzky: 2. - 5. třídy ve středu 9. září od 17 hodin, 6. - 9. třídy ve středu 9. září od 18 hodin

Mimořádná opatření:

 • žáci nebudou před prvním příchodem do školy odevzdávat čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 • vzhledem k současné situaci v souvislosti s Covid-19 si zákonní zástupci a cizí osoby od 1. 9. při vstupu do budovy zakryjí ústa a nos a použijí dezinfekci rukou. Toto opatření se týká i doprovodu prvňáčků do tříd při zahájení školního roku
 • v rámci bezpečnosti je pohyb dospělých osob (kromě zaměstnanců) v průběhu vyučování omezen na minimum. Žádáme zákonné zástupce, aby si s učitelem domluvili v případě nutnosti schůzku až po vyučování
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • v září bude probíhat výuka převážně v kmenových třídách, abychom zamezili většímu pohybu žáků po škole
 • kroužky budou na škole fungovat od října, pokud vývoj epidemiologické situace dovolí
 • školní jídelna - vzhledem k obtížnějším hygienickým nařízením (zrušení samoobslužného pultu na nápoje, polévku, příbory a častější dezinfekci ploch) a urychlení vydávání obědů začneme v září vařit pouze jedno menu

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidný vstup do nového školního roku

 

V Praze dne 28. 8. 2020                                                            Mgr. Jitka Urbánková, ředitelka