Na základě informace Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. 53543/2020 ze dne 31. 8. 2020 nebude nošení roušek pro žáky a zaměstnance ve společných prostorách školy zatím povinné, je tedy dobrovolné. Přesto žádáme, aby všichni žáci měli s sebou při příchodu do školy pohotovostní roušku v sáčku nebo jiným vhodným způsobem uloženou.

V Praze dne 31. 8. 2020                                    Mgr. Jitka Urbánková, ředitelka