Ve středu 2. 6. proběhne opět 1. vyučovací hodinu PCR testování všech žáků (testování ze slin). Test nemusí podstoupit žáci do 180 dnů od pozitivního výsledku na onemocnění Covid. Žáci, kteří se středečního testování neúčastní, musí ihned po svém nástupu do školy třídnímu učiteli odevzdat písemné potvrzení z odběrového místa o negativním výsledku Ag. testu. Odmítači testování či nošení roušek se účastní vyučování pouze distančně. Pokud rodiče žáků 0. - 3. tříd považují svou přítomnost u testování za nutnou, je jim vstup do školy tento den výjimečně umožněn. Po zpracování vzorků laboratoř informuje zákonné zástupce o výsledku testování mailem a SMS.