Přijmeme kvalifikovaného asistenta pedagoga a vychovatele do školní družiny na příští školní rok.