Testování antigenními testy bude probíhat 1. vyučovací hodinu v kmenových třídách. Týká se všech žáků školy kromě žáků, kteří splňují tyto podmínky:

  • Jsou alespoň 14 dnů po plně dokončeném očkování (nutno mít doloženo certifikátem)
  • Jsou po prodělaném onemocnění Covid (do 180 dnů od prvního pozitivního testu na Covid)
  • Pokud žáci doloží negativní výsledek testu (ne starší 24 hodin pro Ag test a 72 hodin pro PCR test) provedeného v certifikovaném odběrovém místě

Při testování žáků přípravných tříd a 1. až 3. ročníku je možná přítomnost jejich zákonných zástupců. Podmínkou pro vstup rodičů do školy je dezinfekce rukou u vchodu školy a nasazený respirátor po celou dobu pobytu v budově školy.

Nebude-li žák přítomen v termínu testování ve škole, testování se provede ihned po jeho příchodu.

Při pozitivním výsledku testu škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu, budou ihned informováni zákonní zástupci, žák bezodkladně opustí školu, rodič informuje o pozitivním testu praktického lékaře svého dítěte. Škola pozitivní výsledky testování hlásí KHS a dále postupuje dle jejích pokynů.

V Praze dne 4. 11. 2021

Jitka Urbánková, ředitelka