Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT bude pondělní testování žáků i nadále pokračovat. Podmínky průběhu testování a dodržování hygienických opatření zůstává jako dosud.