Žádost o doklady

Na schůzku přineste následující doklady:

  • Rodný list dítěte, případně jiný dokument, který dokládá, že jste zákonný zástupce dítěte (může být i plná moc)
  • Cestovní pas
  • Doklad o zdravotním pojištění (karta pojištěnce)

Pokud už Vaše dítě chodilo někam do školy, tak také:

  • Předchozí vysvědčení (v případě cizojazyčného vysvědčení doporučujeme udělat soudně ověřený překlad)

Dále informujte školu o závažných zdravotních problémech Vašeho dítěte (alergie, užívané léky, uvolnění nebo omezení v tělesné výchově nebo plavání, chronické potíže).

Необхідні документи

На зустріч необхідно принести наступні документи:

  • свідоцтво про народження дитини, або інший документ, що підтверджує законність опікунства над дитиною (може бути довіреність);
  • закордонний паспорт;
  • страховий поліс.

У випадку, коли ваша дитина вже навчалася в іншій школі також необхідно:

  • попредній атестат/свідоцтво ( у випадку іноземців пропонуємо зробити переклад завірений судовим перекладачем );

Також просимо інформувати школу про важливі проблеми пов'язані із здоров'ям дитини ( алергія, які ліки вживає, повне чи часткове звільнення від уроків фізкультури або плавання, хронічні захворювання ).