Otevírací hodiny školní žákovské knihovny

Pondělí 12 hodin – 13 hodin

Středa 13 hodin – 14 hodin

jiný den lze po domluvě

Informace o knihovně

Knihy si mohou půjčit všichni žáci naší školy. Záznam o vypůjčené knize se provádí do žákovské knížky nebo notýsku. U krásné literatury je doba vypůjčení tři týdny, u encyklopedie je individuální.

V knihovně máme také sady knih doporučené krásné literatury pro celé třídy. Žáci si nemusí pro společnou četbu knihy kupovat. Encyklopedie jsou v několika výtiscích, aby s nimi mohli žáci pracovat ve skupinách při projektovém vyučování nebo na tématických seminářích.

V dopoledních hodinách je knihovna využívaná nejčastěji v hodinách českého jazyka, na prvním stupni v předmětu člověk a jeho svět (dříve předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda) a na stupni druhém v hodinách dějepisu a zeměpisu.

V odpoledních hodinách si děti nejčastěji půjčují encyklopedie o přírodě a zvířatech, knihy dobrodružné, s dětským hrdinou. U dívek na druhém stupni jsou nejoblíbenější dívčí romány a u chlapců jsou to nejčastěji encyklopedie s technickým zaměřením a potom podle zájmů. Zde není výrazná žádná oblast ani autor. U dětí na prvním stupni to jsou moderní pohádky, knihy známé z večerníčků nebo z jiného filmového zpracování.

Velké oblibě se těší knihy autorů: A. Lindgrenové, R.Dahla, M. Macourka, T. Janssonové, E. Blytonové, R.Cromptonové, H. Doskočilové, M. Drijverové, F. Nepila a S. Goscinniho.

V poezii je stále nejoblíbenější J. Žáček. Z dalších autorů jsou to především M. Černík a F. Hrubín.

Počítače umístěné v knihovně jsou využívány především při vyhledávání informací, které jsou potřebné k vytvoření referátů, podkladů pro projekty či na běžné vyučovací hodiny.

V naší škole si mohou děti objednávat knihy z nakladatelství Albatros, Fragment a Mladá Fronta z katalogů pro mladé čtenáře za zvýhodněnou cenu.