Žáci 2. stupně mají možnost v úterý a čtvrtek trávit polední přestávku buď mimo školu, nebo ve škole (dle rozhodnutí rodičů na vyplněné závazné přihlášce při prvních třídních schůzkách).

V úterý u pí Adametzové po 5. vyuč. hodině v učebně hudební výchovy v pavilonu B2 a ve čtvrtek po 5. vyuč. hodině u pí Hruškové v učebně hudební výchovy v pavilonu B2.