Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve školním roce 2021/2022

Organizace přijímacího řízení

    • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do
     30. listopadu 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení; žák si o přihlášku u kariérního poradce včas zažádá sám
    • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení; žák je obdrží od třídního učitele automaticky zároveň s pololetní klasifikaci.
    • Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích si o přihlášku do 10. ledna 2022 zažádají u třídního učitel sami.
    • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2021 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2022; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
    • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022 
    • pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022 
    • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 
    • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je od 22. do 30. dubna 2022 
    • termín pro školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech 12. a 13. dubna 2022 v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 
    • termín pro školní přijímací zkoušky ve víceletých gymnáziích je v pracovních dnech 19. a 20. dubna 2022
    • náhradní termín pro školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech 12. a 13. dubna 2022 v tomto termínu se rovněž koná náhradní jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a víceletých gymnázií.

   Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení.

     Zápisové lístky

   • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).
   • zápisové lístky budou proti podpisu předány žákům v den předávání pololetního výpisu vysvědčení.
   • žák SŠ s talentovou zkouškou, žák 5. nebo 7. ročníku obdrží zápisový lístek od školy pouze v případě, že byl na SŠ s talentovou zkouškou či na víceleté gymnázium přijat, tj. žák nebo rodič neprodleně informuje o přijetí karierového poradce

    

  • V případě, že dojde ke ztrátě nebo zničení zápisového lístku, lze na základě níže přiloženého formuláře zažádat o náhradní zápisový lístek.  

docŽádost_o_přijetí_žáka_do_1.roč._NOVÁ.doc29 KB

pptxPrijimaci_zkousky_na_stredni_skoly_a_viceleta_gymnazia_zari_2022.pptx976.89 KB