• test2
  • DSC_0174.jpg
  • 20170119 113500

Učitelé

Kontaktní informace na naše učitele

Kontaktní informace

Naše jídelna

Základní informace o naší jídelně

Týdenní jídelní lístek

Přihlášení

Přihlášení pro rodiče do třídy žáka

Přihlásit se

Úřední deska

Školní jídelna

24.06.2021

Provoz školní jídelny bude do od 25. 6. do 29. 6. do 13:30 hod. Ve středu 30. 6. od 10:30 do 12:00 ...

PCR testování žáků

11.06.2021

Ve středu 16. 6. proběhne 1. vyučovací hodinu další PCR testování všech žáků. POZOR ZMĚNA - poslední...

Asistent pedagoga a vychovatel ŠD

03.06.2021

Přijmeme kvalifikovaného asistenta pedagoga a vychovatele do školní družiny na příští školní rok...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí…

02.06.2021

V úterý 15. června 2021 se koná informativní schůzka pro rodiče dětí do přípravné třídy v 16 hodin, ...

Všechny informace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

 Od 1. třídy učíme anglický jazyk a informatiku, od 7. třídy zařazujeme druhý cizí jazyk a volitelné předměty. Do výuky zařazujeme projektové vyučování a projekty, výuka je doplňována návštěvami muzeí, divadel a výstav. Máme kvalitně zpracovaný preventivní program, dbáme na prevenci šikany, věnujeme se znevýhodněným dětem. Žáky vedeme ke slušnému chování, k dobrým mezilidským vztahům, k bezpečnému chování a kladnému vztahu k regionu.

 V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ Veronské náměstí-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014241, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů a personální podpora v podobě činnosti školního psychologa na ZŠ a školního asistenta ve ŠD. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci základní školy a školní družiny.

EU MSMT

Schránka důvěry

Neplatný email

Vyplňte prosím zprávu

Antispam Neplatný kód