Centrum dopravní výchovy Praha 15

Provoz dopravního hřiště pro veřejnost bude ukončen 15. listopadu.

 

pdfotevírací doba pro veřejnost 25. 5. - 30. 6. .pdf129.46 KB

Centrum dopravní výchovy Prahy 15 na facebooku

CDV je veřejné zařízení určené k výuce dopravní výchovy dětí v souladu s celostátními programy dopravní výchovy. Dále pak k provozování volnočasových aktivit dětí, k pořádání dopravních a jiných akcí (soutěží) s cílem zabezpečit smysluplné využití volného času dětí.

Formy aktivit v CDV

 • výuka dopravní výchovy
 • dopravní soutěž
 • volnočasová zájmová činnost
 • akce pro veřejnost
 • volné využití veřejností za účelem výuky dopravní výchovy

Děti si mohou prakticky vyzkoušet dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu. Hřiště je vybaveno světelnou křižovatkou s aplikací pro chodce i vozidla, simulací železničního přejezdu, křižovatkou ve tvaru kruhového objezdu, stezkou pro cyklisty a mnoha dalšími dopravními značkami upravujícími pohyb vozidel a cyklistů po vozovkách.

Stejně jako v provozu na pozemních komunikacích se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu.

Za děti a jejich chování v rámci výše uvedených pravidel odpovídá jejich doprovod.

Veřejnosti slouží CDV převážně v odpoledních hodinách a o víkendech, pokud zde neprobíhá jiná organizovaná akce.

Provozní doba pro veřejnost

 • Úterý 14:00 - 18:00
 • Středa 14:00 - 18:00
 • Čtvrtek 14:00 - 18:00
 • Sobota 9:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00

V době školních prázdnin a státních svátků je zavřeno 

V provozní době je otevřeno jen za příznivého počasí, od průměrné denní teploty 150 C.

Vstup je ZDARMA

Provozovatel má právo areál CDV uzavřít nebo je neotevřít.

Odpovědný pracovník zřizovatele CDV nebo pracovník oddělení prevence MP Prahy je oprávněn z důvodu plynulosti jízdy v CDV a zejména k zajištění bezpečnosti dětí na hřišti regulovat počet zúčastněných dětí.

Kapacita CDV je stanovena na maximálně 30 dětí najednou.

Kola, koloběžky a přilby s sebou

Povinnosti návštěvníků CDV

 1. Vstup do prostor CDV je povolen jen na vlastní nebezpečí.
 2. Seznámit se s provozním řádem a tento dodržovat, dbát pokynů odpovědného pracovníka nebo pracovníka oddělení prevence MP Prahy, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat pravidla slušného chování.
 3. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe a ostatní návštěvníky.
 4. Před použitím zařízení nebo vybavení CDV provést vizuální kontrolu a v případě zjištěných nedostatků tyto ihned nahlásit odpovědnému pracovníkovi nebo pracovníkovi oddělení prevence MP Prahy.
 5. Šetřit a chránit prostory a vybavení CDV.
 6. Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.
 7. Vstup veřejnosti do prostor, kde probíhá výuka dopravní výchovy, je povolen pouze se souhlasem pracovníka oddělení prevence MP Praha.
 8. Používání CDV, jeho vybavení a zařízení je doporučeno pro děti ve věku od 3 let. Hrací prvky jsou výrobcem určeny pro děti ve věku od 3 do 10 let. Osoby starší 18 let nemají do CDV povolen přístup a je jim zakázáno užívat vybavení a zařízení centra, mimo osob vykonávajících dozor a dohled nad dětmi.
 9. Dětem ve věku do 10 let včetně je vstup do areálu, užívání herních prvků a vybavení CDV povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18 let.
 10. Jízda na jízdním kole, koloběžce, odrážedle, tříkolce a čtyřkolce je povolena pouze na vyznačených komunikacích.

Více informací naleznete v pdfProvozní řád CDV455.96 KB.

Kontakt

tel. č.: 723 425 931 (Po - Pá 8:00 - 16:00 hod.)
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.