pdfRozdělení prvňáčků do tříd.pdf400.86 KB

pdfVybavení žáka do 1. třídy.pdf420.7 KB

pdfRady pro rodiče prvňáků.pdf216.49 KB

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v úterý 15. června 2021 v 17 h se bude konat informativní schůzka k příštímu školnímu roku. Schůzka bude probíhat pod vedením třídních učitelek v učebnách v přízemí školy. Při schůzce obdržíte informace o pomůckách, organizaci školního roku, provozu družiny a jídelny.

S sebou si, prosím, přineste OP (u cizinců pas), rodný list dítěte, psací potřeby a doklad o negativním výsledku testu nebo o prodělání Covid nemoci, popř. o očkování na Covid.

V rámci dodržení hygienických opatření Vás prosím o účast pouze jednoho zákonného zástupce (bez dítěte), při vstupu do budovy školy použijte dezinfekci rukou a po dobu pobytu v budově je potřeba mít respirátor.

Těším se na setkání,

Jitka Urbánková, ředitelka

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Prosíme zákonné zástupce, jejichž dítě bylo přijato na naši školu, aby nás co nejrychleji informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám tudíž nenastoupí. 

Informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí do přípravné třídy plánujeme na červen 2021. Přesný termín Vám upřesníme dle epidemiologické situace.

pdfVýsledky zápisu pro rok 2021/2022.pdf403.87 KB

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. tříd pro rok 2021/22 elektronicky přes webovou aplikaci Zápisy Online. Registrace k zápisu bude přístupná ve dnech od 1. 4. do 23. 4. 2021 na webových stránkách školy.

Informace pro rodiče

 • Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. 8. 2021, tedy narozeným od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Dítě, které je po loňském odkladu, musí znovu projít zápisem.
 • Přijetí žáka se neřídí rychlostí registrace, ale kritérii pro přijetí (viz níže)

Organizace zápisu

Zákonný zástupce po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky do 1. ročníku obdrží e-mail s potvrzením o elektronické registraci vč. přidělení registračního čísla. V potvrzovacím mailu bude rodič vyzván k vyplnění Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku. Pokud bude zákonný zástupce žádat pro dítě odklad, bude v e-mailu rovněž vyzván k vyplnění Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Po této elektronické registraci je potřeba dodat škole nejpozději do 23. 4. tyto dokumenty:

!! Žadatelé o odklad musí doložit k žádosti také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) a vyjádření lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším lhůtám vyšetření v PPP asi nebudete mít všichni tyto doklady k dispozici již v termínu zápisu.

!! Pokud zákonný zástupce nedoloží vyjádření PPP a lékaře zároveň se žádostí, je možné je škole dodatečně odevzdat, ale nejpozději do 31. 5. 2021 (v odůvodněných případech nedoloží-li zákonný zástupce doporučující posudky do 30. 4. 2021 nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2021).

Způsoby podání podkladů k zápisu škole:

 1. Datovou schránkou – do DS školy 7e334m9 poslat všechny požadované dokumenty. Datovou schránku si mohou rodiče zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.
 2. E-mailem s elektronickým podpisem – na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. poslat všechny požadované dokumenty opatřené elektronickým podpisem. (k žádosti podané bez uznávaného a platného elektronického podpisu nebude škola přihlížet, pokud žádost nebude do 5 dnů od podání náležitě potvrzena).
 3. Poštou – všechny podklady poslat na adresu školy Základní škola Veronské náměstí 391, Praha 10, 10900, na obálku uvést ZÁPIS
 4. Osobně – podáním všech dokumentů vložených do obálky s nápisem ZÁPIS do schránky školy u hlavního vchodu, případně podáním u hospodářky školy 15. 4. 2021 od 8 do 16,30 h. (nutno dodržet daná hygienická opatření)

Další průběh řízení

 • Možnost zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po domluvě na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Zveřejnění přijatých dětí pod registračním číslem na webu školy a na úřední desce školy do konce května 2021.
 • Vydání rozhodnutí o přijetí – originál rozhodnutí je uložen ve škole, stejnopis je vydáván zákonnému zástupci na požádání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí posláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte.
 • Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat u zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Vzhledem k tomu, že v dubnu bude moci proběhnout pouze formální část zápisu, zorganizujeme informativní schůzku pro rodiče a odpolední setkání dětí se svými budoucími učitelkami na začátku června. Termín včas sdělíme na webu školy podle toho, jak se bude vyvíjet epidemická situace.

Pozn: Pokud řízení bude nutno přerušit do doby, než rodič získá potřebná doporučující vyjádření, vzdává se zákonný zástupce ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v plném rozsahu nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení.

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 274864235 (hospodářka pí Ducková)

 

 Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání

Základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 • sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvující naši školu
 • děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Předpokládáme, že otevřeme 3 první třídy.

Spádová oblast pro ZŠ Veronské náměstí

Seznam ulic:

 • Hornoměcholupská - k.ú. Horní Měcholupy
 • Janovská
 • Na Křečku č.p. 339 - 350
 • Parmská
 • Mantovská
 • Modenská
 • Veronské náměstí

Rodiče mají právo přihlásit své dítě do jakékoliv školy.

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze podle § 47 školského zákona zařadit přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Přihlášku do přípravné třídy je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a lékaře.

Předčasný vstup do školy ( dítěti 1. září nebude ještě 6 let)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Dokumenty, formuláře a žádosti

pdfŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .pdf272.61 KB

pdfŽádost o odklad povinné školní docházky.pdf247.13 KB

pdfDesatero pro rodiče.pdf

pdfPlná moc.pdf

pdfŽádost o přijetí do přípravné třídy

pdfDotazník kontaktních údajů žáka 1. ročníku ZŠ