Školní rok 2021/2022

 V naší škole je od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2023 realizován projekt s názvem „ZŠ Veronské náměstí - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019726, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. 

logo

 

 

V naší škole je realizován projekt s názvem „Vybudování interaktivních učeben přírodních věd - fyzika, chemie a přírodopis“, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000450, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Hlavním projektovým záměrem je vybudování interaktivních odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu. Klíčové kompetence v přírodních vědách budou rozvíjeny tím, že budou modernizovány a vybaveny tři odborné učebny interaktivními technologiemi, výpočetní technikou, výukovými programy a pomůckami, nábytkem. Projekt je zacílen na tyto skupiny: žáci základní školy, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci základní škol.

 mmtt

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „Rozvoj vzdělanosti na ZŠ Veronské náměstí“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ (probíhá)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin na čtenářskou gramotnost, matematiku a inkluzi. (ukončeno)
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (ukončeno)
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (ukončeno)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Rozvoj vzdělanosti na ZŠ Veronské náměstí, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004743. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, matematiky, inkluze, a dále na provoz klubu zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

logo

 

 

 

Školní rok 2018/2019

 

Granty (grantový program v rámci akce Grantový program hl. m. Prahy, dříve ZMP)

V tomto školním roce 2018/2019 ještě dokončujeme program Dlouhodobé primární prevence z minulého roku, ale v říjnu 2018 budeme podávat další dva granty. Jeden bude pokračujícím v rámci Dlouhodobé primární prevence a bude zaměřen na ročníky od 4. třídy do 9. třídy. Témata jsou podrobně rozepsána v našem Preventivním plánu školy. Druhý bude na oblast vzdělávání pedagogického sboru.