pdfRozdělení prvňáčků do tříd.pdf400.86 KB

pdfVybavení žáka do 1. třídy.pdf420.7 KB

pdfRady pro rodiče prvňáků.pdf216.49 KB

 pdfVýsledky zápisu pro rok 2021/2022.pdf403.87 KB

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. tříd pro rok 2021/22 elektronicky přes webovou aplikaci Zápisy Online. Registrace k zápisu bude přístupná ve dnech od 1. 4. do 23. 4. 2021 na webových stránkách školy.

Informace pro rodiče

 • Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. 8. 2021, tedy narozeným od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Dítě, které je po loňském odkladu, musí znovu projít zápisem.
 • Přijetí žáka se neřídí rychlostí registrace, ale kritérii pro přijetí (viz níže)

Organizace zápisu

Zákonný zástupce po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky do 1. ročníku obdrží e-mail s potvrzením o elektronické registraci vč. přidělení registračního čísla. V potvrzovacím mailu bude rodič vyzván k vyplnění Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku. Pokud bude zákonný zástupce žádat pro dítě odklad, bude v e-mailu rovněž vyzván k vyplnění Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Po této elektronické registraci je potřeba dodat škole nejpozději do 23. 4. tyto dokumenty:

!! Žadatelé o odklad musí doložit k žádosti také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) a vyjádření lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším lhůtám vyšetření v PPP asi nebudete mít všichni tyto doklady k dispozici již v termínu zápisu.

!! Pokud zákonný zástupce nedoloží vyjádření PPP a lékaře zároveň se žádostí, je možné je škole dodatečně odevzdat, ale nejpozději do 31. 5. 2021 (v odůvodněných případech nedoloží-li zákonný zástupce doporučující posudky do 30. 4. 2021 nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2021).

Způsoby podání podkladů k zápisu škole:

 1. Datovou schránkou – do DS školy 7e334m9 poslat všechny požadované dokumenty. Datovou schránku si mohou rodiče zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.
 2. E-mailem s elektronickým podpisem – na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. poslat všechny požadované dokumenty opatřené elektronickým podpisem. (k žádosti podané bez uznávaného a platného elektronického podpisu nebude škola přihlížet, pokud žádost nebude do 5 dnů od podání náležitě potvrzena).
 3. Poštou – všechny podklady poslat na adresu školy Základní škola Veronské náměstí 391, Praha 10, 10900, na obálku uvést ZÁPIS
 4. Osobně – podáním všech dokumentů vložených do obálky s nápisem ZÁPIS do schránky školy u hlavního vchodu, případně podáním u hospodářky školy 15. 4. 2021 od 8 do 16,30 h. (nutno dodržet daná hygienická opatření)

Další průběh řízení

 • Možnost zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po domluvě na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Zveřejnění přijatých dětí pod registračním číslem na webu školy a na úřední desce školy do konce května 2021.
 • Vydání rozhodnutí o přijetí – originál rozhodnutí je uložen ve škole, stejnopis je vydáván zákonnému zástupci na požádání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí posláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte.
 • Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat u zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Vzhledem k tomu, že v dubnu bude moci proběhnout pouze formální část zápisu, zorganizujeme informativní schůzku pro rodiče a odpolední setkání dětí se svými budoucími učitelkami na začátku června. Termín včas sdělíme na webu školy podle toho, jak se bude vyvíjet epidemická situace.

Pozn: Pokud řízení bude nutno přerušit do doby, než rodič získá potřebná doporučující vyjádření, vzdává se zákonný zástupce ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v plném rozsahu nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení.

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 274864235 (hospodářka pí Ducková)

 

 Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání

Základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 • sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvující naši školu
 • děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Předpokládáme, že otevřeme 3 první třídy.

Spádová oblast pro ZŠ Veronské náměstí

Seznam ulic:

 • Hornoměcholupská - k.ú. Horní Měcholupy
 • Janovská
 • Na Křečku č.p. 339 - 350
 • Parmská
 • Mantovská
 • Modenská
 • Veronské náměstí

Rodiče mají právo přihlásit své dítě do jakékoliv školy.

Přípravná třída

Do přípravné třídy lze podle § 47 školského zákona zařadit přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Přihlášku do přípravné třídy je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a lékaře.

Předčasný vstup do školy ( dítěti 1. září nebude ještě 6 let)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce srpna je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Dokumenty, formuláře a žádosti

pdfŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .pdf272.61 KB

pdfŽádost o odklad povinné školní docházky.pdf247.13 KB

pdfDesatero pro rodiče.pdf

pdfPlná moc.pdf

pdfŽádost o přijetí do přípravné třídy

pdfDotazník kontaktních údajů žáka 1. ročníku ZŠ