Krožek školní družiny keramika - J. Vydrová, R. Medelská bude znovu otevřen v úterý 25.5.2021 od 16.00 do 17.30

 

Provoz školní družiny od 17.5.2021

Školní družina je v běžném provozu. Ranní školní družina od 6.00 hod. Odpolední školní družina končí v 18.00 hod. 

 Ve vnitřních prostorách bude i nadále platit povinnost nosit ochranu nosu a úst. Při vycházce nebo pobytu ve školním areálu žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Některé zájmové kroužky školní družiny budou otevřeny v týdnu od 24.5. Informace obdrží rodiče v týdnu od 17.5.2021

Oddělení školní družiny 

1. oddělení   PT, 3.C                  Dana Maršíková

2. oddělení   1.A, 4.A                 Radka Medelská

3. oddělení   1.B, 4.B                 Pavla Černáková

4. oddělení   1.C, 4.B                 Jana Vydrová

5. oddělení   2.A, 3.B                 Jakub Voneš, Martina Lévaiová

6. oddělení   2.B, 3.A, 4.C, 4.A   Denisa Koklarová

7. oddělení   2.C, 3.C                Vladimíra Svobodová

8.oddělení    2.D, 3.B                Jakub Voneš

Provoz školní družiny od 19.4. 2021

Přípravná třída, 3., 4. a 5. třídy dle plného rozvrhu

Ranní školní družina z provozních a organizačních důvodů není v provozu. Odpolední družina končí v 17.00. Děti jedné třídy budou mít svou vychovatelku, nebo vychovatele.

Zájmové kroužky nejsou v provozu.

Po skončení vyučování ( dle stávajícící platného rozvrhu) mohou být děti v oddělení školní družiny do 17.00. 

Od 14.00 do 15.30 budou děti v případě příznivého počasí na vycházce. Ve svém oddělení mohou být děti do 17.00, kdy končí provoz školní družiny. Každý vychovatel bude ve svém oddělení. 

Po celou dobu pobytu ve školní družině i na vycházce musí mít děti roušku. 

Oddělení školní družiny, sudý týden

Přípravná třída  Dana Maršíková

3.A                  Denisa Koklarová

3.B                  Jakub Voneš

3.C                  Vladimíra Svobodová

4.A                  Radka Medelská

4.B                  Pavla Černáková

4.C                  Jana Vydrová

 

Provoz školní družiny od 12.4.2021

Přípravná třída, 1. a 2. třídy, dle plného rozvrhu

Ranní školní družina z provozních a organizačních důvodů není v provozu. Odpolední družina končí v 17.00. Děti jedné třídy budou mít svou vychovatelku, nebo vychovatele.

Zájmové kroužky nejsou v provozu.

Po skončení vyučování ( dle stávajícící platného rozvrhu) mohou být děti v oddělení školní družiny do 17.00. 

Od 14.00 do 15.30 budou děti v případě příznivého počasí na vycházce. Ve svém oddělení mohou být děti do 17.00, kdy končí provoz školní družiny. Každý vychovatel bude ve svém oddělení. 

Po celou dobu pobytu ve školní družině i na vycházce musí mít děti roušku. 

Oddělení školní družiny od 12.4.2021, lichý týden

1. oddělení   PT                        Dana Maršíková

2. oddělení   1.A                       Radka Medelská

3. oddělení   1.B                       Pavla Černáková

4. oddělení   1.C                       Jana Vydrová

5. oddělení   2.A                       Martina Lévaiová

6. oddělení   2.B                       Denisa Koklarová

7. oddělení   2.C                       Vladimíra Svobodová

8.oddělení    2.D                       Jakub Voneš

Platba za pobyt dítěte ve školní družině v 2. pololetí 2021

Přípravná třída, 1. a 2. třídy

Platba za školní družinu bude probíhat stejným způsobem jako v 1. pololetí. Platbu je nutné uhradit do konce února 2021.

Platba je 2 000,- Kč za pololetí, číslo účtu 2000886349, kód banky 0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol zůstává stejný.

Informace vám sdělí paní účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platba za pobyt ve školní družině 2020 – 2021

Září              400,- Kč                   Pt, 1., 2., 3., 4. třídy

Říjen            200,- Kč                   Pt, 1., 2., 3., 4. třídy

Listopad       200,- Kč                  Pt, 1., 2. třídy

Prosinec       400,- Kč                  Pt, 1., 2., třídy, 3. třídy pouze přihlášené děti, které navštěvovaly školní družinu 

Leden          400,- Kč                   Pt, 1., 2. třídy

Únor            400,- Kč                   Pt, 1., 2. třídy

Březen             0                         všechny děti

Duben          200,- Kč                  všechny děti, které navštěvují školní družinu

Květen         200,- Kč                  všechny děti, které navštěvují školní družinu

Červen         400,- Kč                  všechny děti, které navštěvují školní družinu

 

 

Přeplatky za 1. pololetí budou vráceny

Platba celkem 1. pololetí

Přípravná třída            1600,- Kč

1. třídy                      1600,- Kč

2. třídy                      1600,- Kč

3. třídy                      1000,- Kč, děti, které navštěvovaly školní družinu

3. třídy                       600,- Kč všechny ostatní děti

4. třídy                       600,- Kč, všechny děti 

 

Provoz školní družiny od 4.1.2021

Přípravná třída, 1. a 2. třídy, dle plného rozvrhu

ranní školní družina z provozních a organizačních důvodů není v provozu. Odpolední družina končí v 17.00. Děti jedné třídy budou mít svou vychovatelku, nebo vychovatele.

Zájmové kroužky nejsou v provozu.

Provoz školní družiny od 30.11.2020

Přípravná třída, 1., 2. a 3. třídy

Vzhledem k tomu, že nelze personálně zajistit a dodržet podmínky homogenity skupiny žáků jednoho ročníku, ranní družina nebude v provozu a školní družina nebude zajištěna pro děti 4. tříd.

Ranní školní družina nebude v provozu.

Po skončení vyučování ( dle stávajícící platného rozvrhu) mohou být děti v oddělení školní družiny do 17.00. 

Od 14.00 do 15.30 budou děti v případě příznivého počasí na vycházce. Ve svém oddělení mohou být děti do 17.00, kdy končí provoz školní družiny. Každý vychovatel bude ve svém oddělení. 

Po celou dobu pobytu ve školní družině i na vycházce musí mít děti roušku. 

Podle počtu dětí v oddělení může dojít ke změnám v rozdělní dětí do oddělení.  

Oddělení školní družiny od 30.11.2020

1. oddělení   PT                        Dana Maršíková

2. oddělení   1.A                       Radka Medelská

3. oddělení   1.B                       Pavla Černáková

4. oddělení   1.C                       Jana Vydrová

5. oddělení   3.A, 3.B                Jakub Voneš

6. oddělení   2.B, 2.C                Veronika Puncmannová

7. oddělení   3.C                       Vladimíra Svobodová

8.oddělení    2.D,  2.A               Soňa Kejmarová, Martina Lévaiová 

Platba za pobyt dítěte ve školní družině

září  400,- Kč

říjen  200,- Kč

listopad 200,- Kč

prosinec 400,- Kč

leden 400,- Kč

platba za 1. pololetí celkem 1600,- Kč

Tato platba je pro děti, které navštěvují školní družinu a nejsou dočasně odhlášeny ze školní družiny.

Děti 3. a 4. tříd, které od 30.11. nenavštěvují školní družinu, poplatek neplatí.

Informace Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provoz školní družiny od 18.11. 2020

Přípravná třída, 1. a 2. třídy

Ranní školní družina není v provozu

Po skončení vyučování ( dle stávajícího platného rozvrhu) děti budou ve svém oddělení školní družiny. 

Po celou dobu pobytu ve školní družině i na vycházce musí mít děti roušku. 

Od 14.00 do 15.30 budou děti v případě příznivého počasí na vycházce. Ve svém oddělení budou děti do 16.30, kdy končí provoz školní družiny.

Po celou dobu pobytu ve školní družině musí mít děti roušku. 

Od 18.11. budou děti přípravné třídy a 1. a 2. tříd ve svém oddělení školní družiny.

 

Paní vychovatelku v 6. oddělení školní družiny zastupuje paní vychovatelka Veronika Puncmannová

Vnitřní řád školní družiny

O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny:

a) žák, který se vzdělává v přípravné třídě školy,

b) žák, který se vzdělává v prvním ročníku školy,

c) žák, který se vzdělává ve druhém ročníku školy,

d) žák, který se vzdělává ve třetím ročníku školy, 

e) žák, který se vzdělává ve čtvrtém a pátém ročníku školy, je přijímán pouze v případě volné kapacity školní družiny,

f) přednost má žák, jehož sourozenec z přípravné třídy, z prvního - třetího ročníku školy je již přijat do školní družiny.

Oddělení školní družiny 

1. oddělení   PT, 3.C                  Dana Maršíková

2. oddělení   1.A, 4.A                 Radka Medelská

3. oddělení   1.B, 4.B                 Pavla Černáková

4. oddělení   1.C, 4.B                 Jana Vydrová

5. oddělení   2.A, 3.B                 Jakub Voneš

6. oddělení   2.B, 3.A, 4.C, 4.A   Denisa Koklarová, Veronika Puncmannová

7. oddělení   2.C, 3.C                Vladimíra Svobodová

8.oddělení    2.D, 3.B                Soňa Kejmarová 

Školní družina je v provozu od 6.00 do 18.00 hod

Kartičky na vyzvedávání dostanou děti po odevzdání přihlášky do školní družiny

Platba za pobyt dítěte ve školní družině

Platby za školní družinu budou probíhat stejným způsobem jako v minulém školním roce. Informace o platbách děti obdrží děti po odevzdání přihlášek do školní družiny. 

Platba je 2 000,- Kč za pololetí, číslo účtu 2000886349, kód banky 0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol děti obdrží po odevzdání přihlášek do školní družiny

Informace vám sdělí paní účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyzvedávání dětí z oddělení do 16.00

Koncová školní družina od 16.00 do 18.00

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času je věnován spontánní činnosti dětí. Umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

PROVOZ ŠD ZAČÍNÁ V 6.00 HODIN A KONČÍ V 18.00 HODIN