Tým školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) tvoří:

Mgr. Jarmila Krausová - výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Lenka Boldišová - výchovný poradce pro I. stupeň

Mgr. Alexandra Doleželová - metodik prevence

PhDr. Radka Smíšková - školní psycholog

Mgr. Andrea Koch - kariérové poradenství

Mgr. Dagmar Rizikyová - poradenství pro žáky s OMJ

 

Ve školním poradenském pracovišti dochází k součinnosti několika profesí.  V současné době pracuje na naší škole šestičlenný tým poradenských pracovníků, který úzce spolupracuje jak s vedením školy, tak s ostatními pedagogickými pracovníky školy, především s třídními učiteli. Členové ŠPP také pravidelně spolupracují s externími odborníky. Více viz "Koncepce školního poradenského pracoviště" v níže přiložených dokumentech. Škola zajišťuje výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobnosti jsou k nahlédnutí v dokumentu PDF Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny všech členů ŠPP vždy po předchozí dohodě.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Milí žáci a rodiče, milí kolegové,

v době od 12. dubna 2021 jsem ve škole osobně přítomna vždy v sudých týdnech (provozní hodiny viz níže). V lichých týdnech pracuji z domova. Jsem Vám i nadále k dispozici na tel. 602 410 830 a na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Neváhejte se na mě obrátit. 

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví!

PhDr. Radka Smíšková

Kontakty: tel. 602 410 830, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní hodiny v sudém týdnu                   Konzultační hodiny pro žáky, rodiče, učitele                                    

Po   8.15 – 12.00                                             Po   8.30 – 12.00        

Út   8.15 – 16.00                                             Út    8.30 – 16.00

St   8.15 – 15.00                                              St    8.30 – 14.00

Čt   8.15 – 13.30                                              Čt    8.30 – 12.00

 

 Tipy školní psycholožky

pdfkalendář březen 2021.pdf284.56 KB

pdfMůj osobní krizový plán.pdf364.97 KB

 

Schránka důvěry

Schránka důvěry je určena těm, kteří řeší problémy v oblasti osobního života nebo problémy spojené se školou. Prostřednictvím schránky můžete požádat o radu, domluvit si schůzku, předat vzkaz nebo připomínku, vyjádřit přání...

Je jen na vás, zda se podepíšete, nebo zůstanete anonymní. Touto cestou můžete sdělit něco, co z různých důvodů nechcete nikomu říci osobně. Můžete napsat o problému, o kterém se stydíte, nebo bojíte mluvit, případně nemáte nikoho, komu se můžete svěřit. Zvažte sami, jestli chcete nechat zcela anonymní vzkaz, nebo jestli na sebe necháte nějaký kontakt, díky kterému vám mohu lépe pomoci. 

Na škole máme dvě schránky. Jedna se nachází v blízkosti počítačové učebny, druhá na chodbě u pingpongového stolu. Můžete využít také elektronickou schránku důvěry, kterou najdete na webových stránkách školy, na úvodní straně vlevo dole. Všechny schránky pravidelně kontroluje školní psycholog a veškeré informace získané touto cestou považuje za důvěrné.

Témata prevence

 ve školním roce 2020/2021

 • Bezpečné chování
 • Vlastní bezpečnost
 • Šikana
 • Volnočasové aktivity
 • Vandalismus, agrese
 • Drogy
 • Sexuální výchova
 • Bezpečí a domov
 • Dopravní problematika
 • Posměch, vztrahy ,konflikty..
 • Internet – kyberšikana, sociální sítě
 • Multikulturalita
 • Právní vědomí

Rozvržení témat primární prevence

dle Preventivního plánu školy jsou jednotlivá témata zařazena na I. stupni do výuky a na II. stupni se realizují s externími realizátory (Život bez závislostí, Imperativ, Policie ČR, Prospe..)

 

Preventivní opatření

pro školní rok 2020/2021

Vzdělávání a začleňování cizinců

Klíčový předpoklad úspěšné integrace cizinců je znalost českého jazyka. Tato znalost zlepšuje orientaci žáka ve škole a tím i ve společnosti.

Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou po příchodu do školy zařazováni do tříd podle věku, odchozených let školní docházky a znalosti českého jazyka. Prvním krokem začlenění je provedení základní diagnostiky.

Organizace, které se podílejí na integraci žáků s odlišným mateřským jazykem:

 • Meta
 • Centrum pro integraci cizinců
 • Integrační centrum Praha

www.inkluzivniskola.cz

Nemluví Vaše dítě česky? Doesn´t your child speak Czech?

Doporučujeme We recommend

 1. Přihlaste Vaše dítě již před nástupem do školy do bezplatného prázdninového kurzu češtiny, který zajišťuje Integrační centrum Praha www.icpraha.com Before your child starts attending the school, enrol him/her in the holiday course of Czech language. It´s free of charge and it´s organized by ,,Integrační Centrum Praha" www.icpraha.com
 2. Využijte pomoci organizací META www.meta-ops.cz a Centra integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org Use the help of Organizations META www.meta-ops.cz and Centrum Integrace Praha (CIC) www.cicpraha.org
 3. Informace hledejte na www.inkluzivniskola.cz Look for other information on www.inkluzivniskola.cz

Nabízíme We offer

 1. Individuální přístup Individual approach
 2. Službu tlumočníka během zápisu do školy Help of an interpreter during enroling in the school
 3. Český jazyk pro cizince ve škole Czech language lessons for foreigners right at school

Dokumenty

pdfKoncepce špp.pdf571.72 KB

pdfMetodický pokyn102.91 KB

pdfKyberšikana117.64 KB

pdfPoruchy příjmu potravy56.57 KB

pdfKoncepce integrace cizinců192.4 KB

pdfZabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami172.5 KB

pdfMetodický pokyn 2016.pdf

pdfPPŠ 2020/2021.pdf165.62 KB

pdfDatabáze čísel.pdf35.31 KB

pdfKrizový plán 2020/2021.pdf53.38 KB

pdfKrizový plán 2020/2021 - doplnění.pdf139.72 KB

pdfStrategie předcházení šíkaně.pdf43.68 KB

pdfNávykové látky.pdf211.47 KB

pdfAlkohol.pdf184.88 KB

pdfTabák.pdf158.8 KB

 

Škola se zapojila do programu Streetwork na základních školách, který organizuje Proxima Sociale o. p. s. 

Projekt je přizpůsoben potřebám žákům 6.-9. tříd. Je založen na dobrovolnosti, vzájemném respektu a možnosti anonymity, neboť pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Služby jsou zdarma. Je možnost terénní pracovníky navštívit v jejich kanceláři Boloňská 310, Praha 10 ve středu od 13.00 do 15.00.